Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 жовтня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1169870

у тому числі

 

фермерське господарство

44236

приватне підприємство

202341

державне підприємство

4006

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11646

дочірнє підприємство

12304

іноземне підприємство

673

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3305

підприємство споживчої кооперації

1249

акціонерні товариства

15339

з них

 

публічне акціонерне товариство

3213

приватне акціонерне товариство

4325

товариство з обмеженою відповідальністю

520857

товариство з додатковою відповідальністю

1376

повне товариство

1372

командитне товариство

384

кооперативи

26281

з них

 

виробничий

2315

обслуговуючий

18002

споживчий

741

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

999

органи влади, організації (установи, заклади)

101625

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11511

комунальна організація (установа, заклад)

62191

приватна організація (установа, заклад)

990

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1591

асоціація

2321

корпорація

565

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

767

товарна біржа

611

кредитна спілка

1089

споживче товариство

4400

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15770

громадська організація

74559

громадська спілка

939

релігійна організація

23862

профспілка, об'єднання профспілок

26391

творча спілка (інша професійна організація)

288

благодійна організація

16496

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

25069

орган самоорганізації населення

1474

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

44404

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

40076

представництво

4328

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.