Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 листопада 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1174530

у тому числі

 

фермерське господарство

44293

приватне підприємство

202400

державне підприємство

3999

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11659

дочірнє підприємство

12283

іноземне підприємство

672

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3305

підприємство споживчої кооперації

1246

акціонерні товариства

15303

з них

 

публічне акціонерне товариство

3205

приватне акціонерне товариство

4323

товариство з обмеженою відповідальністю

524454

товариство з додатковою відповідальністю

1377

повне товариство

1375

командитне товариство

384

кооперативи

26348

з них

 

виробничий

2321

обслуговуючий

18066

споживчий

745

сільськогосподарський виробничий

992

сільськогосподарський обслуговуючий

1006

органи влади, організації (установи, заклади)

101545

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11453

комунальна організація (установа, заклад)

62158

приватна організація (установа, заклад)

993

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1588

асоціація

2325

корпорація

564

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

766

товарна біржа

611

кредитна спілка

1091

споживче товариство

4405

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15793

громадська організація

74968

громадська спілка

956

релігійна організація

23930

профспілка, об'єднання профспілок

26412

творча спілка (інша професійна організація)

288

благодійна організація

16603

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

25397

орган самоорганізації населення

1479

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

44616

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

40281

представництво

4335

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.