Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 грудня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1179553

у тому числі

 

фермерське господарство

44348

приватне підприємство

202397

державне підприємство

3987

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11672

дочірнє підприємство

12275

іноземне підприємство

670

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3309

підприємство споживчої кооперації

1246

акціонерні товариства

15266

з них

 

публічне акціонерне товариство

3182

приватне акціонерне товариство

4328

товариство з обмеженою відповідальністю

528318

товариство з додатковою відповідальністю

1383

повне товариство

1376

командитне товариство

384

кооперативи

26388

з них

 

виробничий

2311

обслуговуючий

18103

споживчий

745

сільськогосподарський виробничий

998

сільськогосподарський обслуговуючий

1012

органи влади, організації (установи, заклади)

101432

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11414

комунальна організація (установа, заклад)

62135

приватна організація (установа, заклад)

997

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1585

асоціація

2329

корпорація

563

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

766

товарна біржа

612

кредитна спілка

1091

споживче товариство

4403

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15810

громадська організація

75478

громадська спілка

969

релігійна організація

23965

профспілка, об'єднання профспілок

26534

творча спілка (інша професійна організація)

288

благодійна організація

16726

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

25754

орган самоорганізації населення

1486

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

44533

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

40175

представництво

4358

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.