Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 січня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1235024

у тому числі

 

фермерське господарство

45035

приватне підприємство

200295

державне підприємство

3893

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11640

дочірнє підприємство

12068

іноземне підприємство

653

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3276

підприємство споживчої кооперації

1213

акціонерні товариства

14710

з них

 

публічне акціонерне товариство

2186

приватне акціонерне товариство

5076

товариство з обмеженою відповідальністю

576554

товариство з додатковою відповідальністю

1453

повне товариство

1344

командитне товариство

377

кооперативи

26975

з них

 

виробничий

2248

обслуговуючий

18654

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

996

сільськогосподарський обслуговуючий

1073

органи влади, організації (установи, заклади)

99033

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10708

комунальна організація (установа, заклад)

61782

приватна організація (установа, заклад)

1060

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1536

асоціація

2376

корпорація

558

консорціум

74

концерн

191

спілка споживчих товариств

319

інші об'єднання юридичних осіб

753

товарна біржа

622

кредитна спілка

1079

споживче товариство

4420

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15791

громадська організація

80461

спілка об'єднань громадян

1254

релігійна організація

25223

профспілка, об'єднання профспілок

27601

творча спілка (інша професійна організація)

311

благодійна організація

17726

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27999

орган самоорганізації населення

1552

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

49922

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

45332

представництво

4590

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.