Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 лютого 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1239299

у тому числі

 

фермерське господарство

46563

приватне підприємство

211825

державне підприємство

4098

казенне підприємство

35

комунальне підприємство

12428

дочірнє підприємство

12568

іноземне підприємство

672

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3527

підприємство споживчої кооперації

1212

акціонерні товариства

15356

з них

 

публічне акціонерне товариство

2297

приватне акціонерне товариство

5337

товариство з обмеженою відповідальністю

599116

товариство з додатковою відповідальністю

1496

повне товариство

1403

командитне товариство

201

кооперативи

30582

з них

 

виробничий

2428

обслуговуючий

21644

споживчий

861

сільськогосподарський виробничий

1094

сільськогосподарський обслуговуючий

1169

органи влади, організації (установи, заклади)

103084

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11255

комунальна організація (установа, заклад)

64191

приватна організація (установа, заклад)

1101

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1586

асоціація

2466

корпорація

583

консорціум

75

концерн

196

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

783

товарна біржа

651

кредитна спілка

1149

споживче товариство

4527

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

16503

громадська організація

84896

спілка об'єднань громадян

1300

релігійна організація

26320

профспілка, об'єднання профспілок

29014

творча спілка (інша професійна організація)

339

благодійна організація

18432

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

29152

орган самоорганізації населення

1748

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

51867

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

47114

представництво

4753

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.