Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 березня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1243213

у тому числі

 

фермерське господарство

45166

приватне підприємство

199960

державне підприємство

3874

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11698

дочірнє підприємство

12014

іноземне підприємство

649

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3272

підприємство споживчої кооперації

1210

акціонерні товариства

14658

з них

 

публічне акціонерне товариство

2148

приватне акціонерне товариство

5091

товариство з обмеженою відповідальністю

583624

товариство з додатковою відповідальністю

1462

повне товариство

1340

командитне товариство

377

кооперативи

27044

з них

 

виробничий

2243

обслуговуючий

18712

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

993

сільськогосподарський обслуговуючий

1091

органи влади, організації (установи, заклади)

98674

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10634

комунальна організація (установа, заклад)

61803

приватна організація (установа, заклад)

1071

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1536

асоціація

2385

корпорація

558

консорціум

75

концерн

191

спілка споживчих товариств

318

інші об'єднання юридичних осіб

751

товарна біржа

623

кредитна спілка

1077

споживче товариство

4425

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

15751

громадська організація

81188

спілка об'єднань громадян

1300

релігійна організація

25527

профспілка, об'єднання профспілок

27642

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

17831

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28247

орган самоорганізації населення

1561

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

50614

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

45968

представництво

4646

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.