Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 квітня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1247161

у тому числі

 

фермерське господарство

45280

приватне підприємство

199752

державне підприємство

3875

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11735

дочірнє підприємство

11988

іноземне підприємство

649

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3267

підприємство споживчої кооперації

1209

акціонерні товариства

14629

з них

 

публічне акціонерне товариство

2128

приватне акціонерне товариство

5097

товариство з обмеженою відповідальністю

587063

товариство з додатковою відповідальністю

1462

повне товариство

1336

командитне товариство

377

кооперативи

27092

з них

 

виробничий

2240

обслуговуючий

18751

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

1103

органи влади, організації (установи, заклади)

98413

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10590

комунальна організація (установа, заклад)

61770

приватна організація (установа, заклад)

1070

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1532

асоціація

2386

корпорація

558

консорціум

75

концерн

188

спілка споживчих товариств

318

інші об'єднання юридичних осіб

751

товарна біржа

623

кредитна спілка

1077

споживче товариство

4426

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

15733

громадська організація

81598

спілка об'єднань громадян

1320

релігійна організація

25612

профспілка, об'єднання профспілок

27682

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

17897

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28377

орган самоорганізації населення

1565

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

50876

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

46218

представництво

4658

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.