Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 травня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1251673

у тому числі

 

фермерське господарство

45350

приватне підприємство

199681

державне підприємство

3872

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11780

дочірнє підприємство

11979

іноземне підприємство

649

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3269

підприємство споживчої кооперації

1211

акціонерні товариства

14597

з них

 

публічне акціонерне товариство

2058

приватне акціонерне товариство

5140

товариство з обмеженою відповідальністю

590957

товариство з додатковою відповідальністю

1465

повне товариство

1333

командитне товариство

377

кооперативи

27155

з них

 

виробничий

2251

обслуговуючий

18790

споживчий

748

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

1115

органи влади, організації (установи, заклади)

98200

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10516

комунальна організація (установа, заклад)

61745

приватна організація (установа, заклад)

1078

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1530

асоціація

2391

корпорація

559

консорціум

76

концерн

188

спілка споживчих товариств

318

інші об'єднання юридичних осіб

750

товарна біржа

625

кредитна спілка

1076

споживче товариство

4425

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

15719

громадська організація

81891

спілка об'єднань громадян

1336

релігійна організація

25676

профспілка, об'єднання профспілок

27758

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

17966

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28480

орган самоорганізації населення

1564

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

51189

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

46519

представництво

4670

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.