Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 червня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1256875

у тому числі

 

фермерське господарство

45372

приватне підприємство

199569

державне підприємство

3871

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11903

дочірнє підприємство

11958

іноземне підприємство

648

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3266

підприємство споживчої кооперації

1207

акціонерні товариства

14556

з них

 

публічне акціонерне товариство

1930

приватне акціонерне товариство

5244

товариство з обмеженою відповідальністю

595495

товариство з додатковою відповідальністю

1472

повне товариство

1333

командитне товариство

377

кооперативи

27191

з них

 

виробничий

2245

обслуговуючий

18814

споживчий

747

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

1128

органи влади, організації (установи, заклади)

98010

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10480

комунальна організація (установа, заклад)

61680

приватна організація (установа, заклад)

1075

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1529

асоціація

2398

корпорація

558

консорціум

75

концерн

188

спілка споживчих товариств

318

інші об'єднання юридичних осіб

750

товарна біржа

625

кредитна спілка

1076

споживче товариство

4422

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15700

громадська організація

82288

спілка об'єднань громадян

1352

релігійна організація

25738

профспілка, об'єднання профспілок

27787

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

18051

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28685

орган самоорганізації населення

1574

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

51485

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

46784

представництво

4701

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.