Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 липня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1264969

у тому числі

 

фермерське господарство

45381

приватне підприємство

199587

державне підприємство

3866

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

12035

дочірнє підприємство

11947

іноземне підприємство

647

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3265

підприємство споживчої кооперації

1208

акціонерні товариства

14528

з них

 

публічне акціонерне товариство

1885

приватне акціонерне товариство

5268

товариство з обмеженою відповідальністю

602725

товариство з додатковою відповідальністю

1480

повне товариство

1334

командитне товариство

377

кооперативи

27242

з них

 

виробничий

2244

обслуговуючий

18849

споживчий

747

сільськогосподарський виробничий

998

сільськогосподарський обслуговуючий

1139

органи влади, організації (установи, заклади)

97959

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10441

комунальна організація (установа, заклад)

61599

приватна організація (установа, заклад)

1080

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1527

асоціація

2402

корпорація

559

консорціум

75

концерн

188

спілка споживчих товариств

317

інші об'єднання юридичних осіб

749

товарна біржа

626

кредитна спілка

1075

споживче товариство

4424

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15672

громадська організація

82629

спілка об'єднань громадян

1372

релігійна організація

25822

профспілка, об'єднання профспілок

27817

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

18095

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28838

орган самоорганізації населення

1578

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

51943

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

47234

представництво

4709

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.