Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 серпня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1270244

у тому числі

 

фермерське господарство

45420

приватне підприємство

199731

державне підприємство

3866

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

12325

дочірнє підприємство

11928

іноземне підприємство

648

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3268

підприємство споживчої кооперації

1206

акціонерні товариства

14500

з них

 

публічне акціонерне товариство

1870

приватне акціонерне товариство

5276

товариство з обмеженою відповідальністю

607144

товариство з додатковою відповідальністю

1484

повне товариство

1333

командитне товариство

377

кооперативи

27306

з них

 

виробничий

2241

обслуговуючий

18886

споживчий

751

сільськогосподарський виробничий

999

сільськогосподарський обслуговуючий

1161

органи влади, організації (установи, заклади)

97671

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10395

комунальна організація (установа, заклад)

61380

приватна організація (установа, заклад)

1086

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1525

асоціація

2405

корпорація

559

консорціум

75

концерн

188

спілка споживчих товариств

317

інші об'єднання юридичних осіб

753

товарна біржа

627

кредитна спілка

1075

споживче товариство

4426

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15653

громадська організація

82936

спілка об'єднань громадян

1383

релігійна організація

25842

профспілка, об'єднання профспілок

27849

творча спілка (інша професійна організація)

313

благодійна організація

18157

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

29004

орган самоорганізації населення

1564

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

52283

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

47592

представництво

4691

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.