Публікації Статистична інформація

2019

 

 

Календар оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2018 році

 

Дата останнього оновлення: 28.12.2018     

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск;

час розміщення:
   у понеділок-четвер -
17.45;
   у п
'ятницю та передсвяткові дні -16.30

 

Демографічна та соціальна статистика
/
Населення та міграція / Ринок праці  
/ Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Охорона здоров'я / Соціальний захист / Населені пункти та житло / Правосуддя та злочинність / Культура / Політична та інша суспільна діяльність /

Економічна статистика
/
Національні рахунки
/ Економічна діяльність / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське, лісове та рибне господарство / Енергетика
/
Промисловість  / Будівництво / Транспорт / Туризм / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації / Інформаційне суспільство /

 

Перелік матеріалів

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Демографічна ситуація

18

20

19

18

18

18

18

17

18

18

19

18

01-11.2017

01-12.2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

Розподіл постійного населення України за статтю та віком 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

01.01.2018

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття населення 

 

 

26

 

 

25

 

 

24

 

 

22

IV кв. 2017

І кв. 2018

ІІ кв. 2018

ІІІ кв. 2018

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

29

28

28

27

29

27

27

28

28

29

28

28

12.2017

01.2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

06.2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018

11.2018

Заборгованість із виплати заробітної плати

29

28

28

27

29

27

27

28

28

29

28

28

12.2017

01.2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

06.2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018

11.2018

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

 

16

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

12.2017

03.2018

06.2018

09.2018

Освіта

Дошкільні навчальні заклади

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

2017

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

2018/19

Робота аспірантури та докторантури

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Охорона здоров'я

Травматизм на виробництві

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

2017

Соціальний захист

Про надання населенню субсидій 

22

 

20

 

20

20

25.04.2018
дані уточнені

21

20

20

20

20

22

20

20

12.2017

01.2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

06.2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018

11.2018

Населені пункти та житло

Житловий фонд

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

2017

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

31

28

30

27

31

 

02

31

 

01

30

28

12.2017

01.2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

07.2018

08.2018

10.2018

11.2018

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

06.2018

09.2018

Правосуддя та злочинність

Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Культура

Мережа та діяльність музеїв

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Мережа та діяльність театрів

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Мережа та діяльність концертних організацій

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Політична та інша суспільна діяльність

Результати діяльності громадських організацій 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

2017

Економічна статистика

Економічна статистика

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

28

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 (остаточні дані)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту(попередні дані)

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

Доходи та витрати населення по регіонах

22

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

2016 (остаточні дані)

2017 (попередні дані)

Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

 

21

 

 

19

 

 

18

 

 

19

I-IV кв.2017, 2017
(уточнені дані)

I кв.2018
(попередні дані)

ІI кв.2018
(попередні дані)

ІIІ кв.2018
(попередні дані)

Доходи та витрати населення

 

 

 

 

 

 

02

 

28

 

 

28

I кв.2018
(попередні дані)

ІI кв.2018
(попередні дані)

ІIІ кв.2018
(попередні дані)

Діяльність підприємств

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств

 

 

 

16

25

 

 

23

 

 

23

 

2017 (попередні дані)

01-03.2018

01-06.2018

01-09.2018

Послуги

Діяльність підприємств сфери послуг

 

23

 

 

25

 

 

23

 

 

23

 

10-12.2017

01-03.2018

04-06.2018

07-09.2018

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі

22

20

20

20

21

20

20

20

20

22

20

20

01-12.2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

01-11.2018

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції 

 

26

 

 

25

 

 

27

 

 

26

 

01-12.2017

01-03.2018

01-06.2018

01-09.2018

Сільське, лісове та рибне господарство

Індекс сільськогосподарської продукції

15

13

14

13

15

13

17

16

17

17

16

14

2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

01-11.2018

Енергетика

Енергетичний баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

2017

Промисловість

Промислове виробництво*

23

23

22

23

23

22

23

22

21

23

22

21

2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

01-11.2018

Будівництво

Виконання будівельних робіт*

23*

 

23

 

23

 

24

 

23

 

22

 

23

 

22

 

21

 

23

 

22

 

21

 

2017

01.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

01.11.2018

Житлове будівництво

 

26

 

 

29

 

 

27

 

 

26

 

2017

01.03.2018

01.06.2018

01.09.2018

Транспорт

Підсумки роботи автомобільного транспорту

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

2017

Підсумки роботи транспорту

22

20

20

20

21

20

20

20

20

22

20

20

2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

01-11.2018

Туризм

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2018

Мережа колективних засобів розміщування 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Мережа суб’єктів туристичної діяльності

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами

15

14

16

16

15

14

16

14

14

16

14

14

01-11.2017

2017

01.2018

01-02.2018

01-03.2018

01-04.2018

01-05.2018

01-06.2018

01-07.2018

01-08.2018

01-09.2018

01-10.2018

Зовнішньоторговельний баланс України

 

14

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

2017

01-03.2018

01-06.2018

01-09.2018

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

 

28

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2017

01-06.2018

Зовнішня торгівля послугами

 

14

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

2017

І кв. 2018

І півр. 2018

9 міс. 2018

Ціни

Індекси цін

09

09

07

10

10

08

09

09

10

09

09

10

12.2017

01.2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

06.2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018

11.2018

Наука, технології та інновації

Здійснення наукових досліджень і розробок

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

2017

Інноваційна діяльність промислових підприємств

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Інформаційне суспільство

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку

 

19

 

 

17

 

 

17

 

 

19

 

2017

01-03.2018

01-06.2018

01-09.2018

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

2017

*Актуалізована щомісячна інформація зі статистики промисловості та будівництва розміщена у розділі "Статистична інформація"/ "Економічна статистика"/ "Економічна діяльність"/ "Промисловість", "Будівництво" (в архіві)

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше