Публікації Статистична інформація

Архів: 2015

 

 

Календар оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2016 році

 

Дата останнього оновлення: 08.08.2016         

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск;

інформація розміщується не пізніше 17.30 у понеділок-четвер;

                                      не пізніше 16.15 у п’ятницю і передсвяткові дні

 

Демографічна та соціальна статистика
/
Населення та міграція /Ринок праці  
/ Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Охорона здоров'я/ Соціальний захист / Населені пункти та житло/ Правосуддя та злочинність/Культура / Політична та інша суспільна діяльність /

Економічна статистика
/
Національні рахунки
/ Економічна діяльність / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське, лісове та рибне господарство / Лісове господарство та мисливство / Рибне господарство / Енергетика /Промисловість  / Будівництво/Транспорт /Туризм /Навколишнє середовище / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни/ Наука, технології та інновації / Інформаційне суспільство /

Багатогалузева статистична інформація
/
Регіональна статистика /

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Демографічна ситуація в Україні

18

19

17

15

18

16

15

16

15

17

15

16

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2016 року

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Ринок праці

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Зайнятість та безробіття

Зайнятість та безробіття населення України

 

 

24

 

 

23

 

 

22

 

 

22

V кв. 2015)

(І кв. 2016)

I кв. 2016)

II кв. 2016)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заробітна плата

28

29

29

28

27

29

28

29

28

28

29

28

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Заборгованість із виплати заробітної плати

27

26

28

27

27

29

27

26

27

27

28

27

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

 

16

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Освіта

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дошкільні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 03

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охоплення навчанням дітей шкільного віку станом на 01 вересня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

(2016/2017 навч.рік)

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

(2016/2017 навч.рік)

Робота аспірантури та докторантури

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охорона здоров'я

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Травматизм на виробництві

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Соціальний захист

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Про надання населенню субсидій

20

19

21

20

20

21

20

19

20

21

21

20

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Населені пункти та житло

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Житловий фонд України

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

(2015)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

 

01 ;
29

30

29

31

 

01 ;

29

30

30

31

30

30

 

(12.15)(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

 

(05.16)(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Правосуддя та злочинність

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Культура

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Мережа та діяльність музеїв

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність театрів

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність концертних організацій

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Політична та інша суспільна діяльність

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Результати діяльності громадських організацій в Україні

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

(2015)

Економічна статистика

Національні рахунки

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Річні національні рахунки

Доходи та витрати населення України

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

30

(І-IV кв.2015 та 2015) (попер. дані)

(2015) (ост. дані)

Квартальні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт України

 

 

17 ,
21

 

 

21

 

 

19

 

 

19

(І-ІV кв. 2014) (ост.дані)
(І-І
V
кв. 2015 та 2015) (уточн. дані)

(І кв.2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Доходи та витрати населення Україні

 

 

 

 

 

30

 

 

29

 

 

30

(І кв.2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Економічна діяльність

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Діяльність підприємств

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств України

 

 

 

14

26

 

 

26

 

 

24

 

(2015) (попер. дані)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Послуги

Діяльність підприємств сфери послуг

 

26

 

 

25

 

 

26

 

 

25

 

V кв. 2015)

(І кв.2016)

(ІІ кв.2016)

(ІІІ кв. 2016)

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі

20

19

21

20

19

21

20

19

20

19

21

20

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

26

24

24

26

24

24

26

25

26

25

24

26

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

21

(І кв. 2016)

(9 міс. 2016)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції в Україні

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

24

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Сільське, лісове та рибне господарство

Індекс  сільськогосподарського виробництва      

14

13

13

14

15

15

13

15

13

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2015 році (попередні дані)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2015 році

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2016 року

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2016 року

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2015 рік (попередні дані)

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Посівні площі озимих культур під урожай 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

(на 01.12.16)

Лісове господарство та мисливство

Лісогосподарська діяльність

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів

 

 

 

20

 

 

 20

 

 

 20

 

 

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Енергетика

Енергетичний баланс України за 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

(2015)

Промисловість

Підсумки роботи промисловості України*

21*

24

22

21

23

22

21

22

21

21

22

21

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні*

 

01*

03

01

04

01

04

01

02

03

02

02

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Будівництво

Виконання будівельних робіт в Україні*

22*

22

22

21

23

21

21

22

21

21

21

21

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Прийняття в експлуатацію житла в Україні

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Транспорт

Підсумки роботи автомобільного транспорту України

 

 

 

 

  04

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Підсумки роботи транспорту України

20

19

21

20

20

21

20

19

20

20

21

20

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Туризм

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

(за літо 2016)

Мережа колективних засобів розміщування

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа суб’єктів туристичної діяльності

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 році (попередні дані)

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2015 році

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоекономічна діяльність

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

15

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Зовнішня торгівля товарами

14

15

16

14

16

14

15

15

14

17

14

15

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(І кв. 2016)

(01-04.2016)

(01-05.16)

(І пів. 2016)

(01-07.16)

(01-08.16)

(9 міс. 2016)

(01-10.16)

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоторговельний баланс України

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

 

 29

 

 

 

 

 

 31

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Зовнішня торгівля послугами

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Ціни

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Індекси цін

06

08

09

08

06

08

08

08

08

07

08

08

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Наука, технології та інновації

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2015 році

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

 

 

20

 

 

 

19

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Інформаційне суспільство

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Багатогалузева статистична інформація

Регіональна статистика

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Валовий регіональний продукт

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

(2015) (попер. дані)

Доходи та витрати населення за  регіонами України

20

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

(2015) (попер. дані)

 

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

- *Актуалізована щомісячна інформація зі статистики промисловості та будівництва за 2011-2015 р. у розділі "Статистична інформація/ Економічна статистика/ Економічна діяльність/Промисловість та Будівництво" (в архіві)"