ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

09.12.2005

                              Київ

№419

 

Про затвердження Методологічних положень розрахунку індексів середніх цін, фізичного обсягу та умов торгівлі у зовнішній торгівлі товарами

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику“ та з метою забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату Методологічні положення розрахунку індексів середніх цін, фізичного обсягу та умов торгівлі у зовнішній торгівлі товарами, що додаються (далі Методологічні положення).

2. Увести в дію Методологічні положення, затверджені пунктом 1 цього наказу, з 01 січня 2006 року.

3. Управлінню статистики зовнішньоекономічної діяльності (Чернишева С.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко