ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

01.04.2009

                              Київ

№ 110

 

Про затвердження Методологічних роз’яснень щодо порядку ведення обліку  нерухомого майна нерезидентів у  рамках статистичного спостереження за інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01.04.2009р. схвалені методичною комісією Держкомстату Методологічні роз’яснення щодо порядку ведення обліку нерухомого майна нерезидентів у рамках статистичного спостереження за інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності (далі – Методологічні роз’яснення), що додаються. 

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

2.1. Запровадити у статистичну практику Методологічні роз’яснення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні роз’яснення, затверджені цим наказом, до територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко