ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

09.10.2009

                              Київ

371

 

Про затвердження Методологічних положень щодо розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику“ та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення щодо розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів (далі – Методологічні положення), що додаються, та ввести їх у дію з 1 січня 2010 року.

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

  

 

Голова

О.Г.Осауленко