ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

15.02.2010

м. Київ

58

 

 

Про затвердження Методологічних положень з окремих питань обліку та розрахунку обсягів запасів та потоків інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення з окремих питань обліку та розрахунку обсягів запасів та потоків інвестицій зовнішньоекономічної діяльності (далі – Методологічні положення), що додаються. 

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

2.1. Здійснювати методологічно-організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко