Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Національні рахунки

Квартальні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту

Валовий національний дохід

Категорії кінцевого використання ВВП за функціональними класифікаціями

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів

Національні рахунки

Зведені національні рахунки

Рахунки інституційних секторів економіки

Доходи населення

Доходи та витрати населення

Наявний дохід населення

Річні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт (1990-2017)

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2017)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2010-2017)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу (2010-2017)

Національні рахунки

Зведені національні рахунки

Рахунки інституційних секторів економіки

Доходи населення12.04.2019

Доходи та витрати населення (2005-2017)

Доходи та витрати населення (квартальна інформація)12.04.2019

Баланс активів і пасивів

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів

Експериментальний баланс нефінансових активів

Методологічні пояснення до розділу "Національні рахунки України"

 

Таблиця  "витрати-випуск"

Таблиця  "витрати-випуск" (в цінах споживачів)

Таблиця  "витрати-випуск" в цінах споживачів за 2005 рік за розширеною програмою

Методологічні принципи побудови таблиці "Витрати – випуск"

Довідка

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше