Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Національні рахунки
Результати позапланового перегляду даних національних рахунків, проведеного у зв'язку з переглядом даних платіжного балансу НБУ.
Оновлені дані виділено кольором.
15.05.2018

Квартальні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах        2017         2016         2015

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року        2017         2016         2015

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту        2017         2016         2015

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту        2017         2016         2015

Валовий національний дохід        2017         2016         2015

Категорії кінцевого використання ВВП за функціональними класифікаціями

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями        2017         2016         2015

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів

Річні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2010-2016)

Національні рахунки

Зведені національні рахунки        2017         2016         2015

Рахунки інституційних секторів економіки        2017         2016         2015

Доходи населення

Доходи та витрати населення (2005-2016)

Доходи та витрати населення (квартальна інформація)        2017         2016         2015

Баланс активів і пасивів

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів      2016         2015    

Експериментальний баланс нефінансових активів      2016    

 

Таблиця  "витрати-випуск"

Таблиця  "витрати-випуск" (в цінах споживачів)        2016         2015

Таблиця  "витрати-випуск" (в основних цінах)        2015

 

Довідка