Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень-липень 2001р.

Темпи зростання,  у %

липень 2001р. до

січень-липень 2001р.до січня-липня 2000р.

довідково:

січень-липень 2000р. до січня-липня 1999р.

Червня 2001р.

Липня 2000р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

111225

х

117,4

110,5

105,0

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) 1), млн.грн.

89081,4

101,5

113,5

117,9

111,9

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

17688,5

106,4

120,4

120,2

127,5

у  тому числі

 

 

 

 

 

продовольчі

9500,1

105,5

116,0

120,8

123,4

непродовольчі

6319,5

102,3

119,6

120,1

133,2

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

27827

х

х

126,5

94,3

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

1196,9

91,0

95,2

85,7

101,7

молоко, тис.тонн

8125,3

94,0

103,9

107,0

93,0

яйця, млн.штук

6247,6

99,3

116,4

107,5

98,4

Обсяг будівельних робіт,  млн.грн.

7172,9

105,9

115,6

109,9

100,0

Вантажооборот, млрд.ткм

225,4

98,6

96,7

100,6

103,3

Пасажирооборот, млрд.пас.км

50,0

112,8

105,6

104,2

106,4

Експорт товарів і послуг, млн.дол.США

9714,32)

х

х

117,02)

116,52)

Імпорт товарів і послуг,

 

 

 

 

 

млн.дол.США

7974,72)

х

х

107,22)

123,52)

Сальдо, (+, -)

1739,62)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі1), млн.грн.

29834

х

х

109,0

108,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

284,522)

104,93)

138,94)

139,42)

124,92)

реальна, у відсотках

х

104,63)

123,04)

116,72)

97,32)

Заборгованість  із виплати заробітної плати5),  млн.грн.

4417,1

98,4

69,5

х

х

у тому числі в бюджетній  сфері

143,5

98,1

29,8

х

х

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1015,3

97,0

87,5

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,1

108,0

101,46)

113,46)

Індекс споживчих цін

х

98,3

109,9

103,56)

118,66)

__________________

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2) Дані за I півріччя.

3) Червень 2001р. у % до травня 2001р.

4) Червень 2001р. у % до червня 2000р.

5) Станом на 10 число.

6) Липень до грудня попереднього року.

 

Зміни реального ВВП

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

 

Зміни реального ВВП

(у % до відповідного місяця попереднього року)

Зміни обсягів промислового виробництва

(наростаючим   підсумком  у % до відповідного

 періоду попереднього року)

 

 

Зміни  обсягів  сільськогосподарського  виробництва

(наростаючим підсумком,  у % до відповідного

періоду попереднього року)