Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень-жовтень 2001р.

Темпи зростання,  у %

жовтень 2001р. до

січень-жовтень 2001р.до січня-жовтня 2000р.

довідково:

січень-жовтень 2000р. до січня-жовтня 1999р.

вересня 2001р.

жовтня 2000р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

170427

х

108,0

109,1

105,1

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

129079,5

112,2

112,0

116,1

112,2

Виробництво товарів народного споживання, млн. грн.

27574,9

141,2

116,1

119,3

123,4

у  тому числі:

 

 

 

 

 

продовольчі

15334,0

171,0

118,5

123,3

118,4

непродовольчі

9379,7

100,03

113,2

119,1

131,5

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

54258

х

х

109,1

109,4

Виробництво продукції  тваринництва реалізація худоби та птиці на  забій (у живій вазі), тис.тонн

1735,4

123,5

89,1

88,0

99,6

молоко, тис.тонн

11789,5

85,1

102,1

106,1

94,0

яйця, млн.штук

8468,2

87,1

115,5

109,9

98,9

Обсяг робіт, виконаних  будівельними підрядними підприємствами, млн.грн.

8294,5

99,1

104,2

106,7

98,2

Вантажооборот , млрд.ткм

325,7

98,9

96,4

100,8

102,0

Пасажирооборот, млрд.пас.км

72,1

97,4

99,9

103,3

107,4

Експорт товарів та послуг,  млн.дол.США

14597,21)

х

х

111,81)

118,91)

Імпорт товарів та послуг,  млн.дол.США

12242,41)

х

х

112,61)

121,21)

Сальдо (+, -)

2354,81)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, рн..рн..

44547,3

х

х

109,2

107,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, рн..

298,501)

99,12)

131,03)

137,21)

127,91)

реальна, у відсотках

х

98,82)

121,03)

118,41)

98,01)

Заборгованість  із виплати заробітної плати4),  рн..рн..

3293,7

95,5

57,5

х

х

у тому числі в бюджетній  сфері

55,4

92,1

16,9

х

х

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

971,2

98,6

85,6

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

99,3

103,9

100,75)

117,15)

Індекс споживчих цін

х

100,2

106,0

103,95)

123,35)


__________________

1) Дані за січень-вересень.

2) Вересень 2001р. у % до серпня 2001р.

3) Вересень 2001р. у % до вересня 2000р.

4) Станом на 10 число.

5) Жовтень до грудня попереднього року.