Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень-листопад 2001р.

Темпи зростання,  у %

листопад 2001р. до

січень-листопад 2001р. до січня-листопада 2000р.

довідково:

січень-листопад 2000р. до січня-листопада 1999р.

жовтня 2001р.

листопада 2000р.

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

188548

х

108,4

109,0

105,4

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

142620,2

91,6

108,6

115,4

112,8

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

30732,8

79,3

112,2

118,6

124,8

у  тому числі

 

 

 

 

 

продовольчі

17206,5

71,3

111,4

118,1

119,8

непродовольчі

10363,4

99,5

111,2

118,3

132,7

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

58517

х

х

109,1

109,5

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

1971,4

111,2

88,9

88,1

99,1

молоко, тис.тонн

12604,9

79,1

101,9

105,8

94,5

яйця, млн.штук

9047,2

90,4

111,4

110,0

99,3

Обсяг робіт, виконаних будівельними підрядними підприємствами, млн.грн.

9179,0

94,3

98,3

105,7

99,3

Вантажооборот, млрд.ткм

351,9

99,4

102,7

101,0

101,8

Пасажирооборот, млрд.пас.км

78,6

97,3

98,3

102,5

108,7

Експорт товарів, млн.дол.США

13499,31)

х

х

114,61)

125,51)

Імпорт товарів, млн.дол.США

12771,21)

х

х

113,21)

122,61)

Сальдо (+, -)

728,11)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

50745,0

х

х

111,3

107,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

номінальна, грн.

302,251)

102,92)

132,13)

136,81)

128,61)

реальна, у відсотках

х

102,12)

123,03)

118,91)

98,21)

Заборгованість  із виплати заробітної плати4),  млн.грн.

3135,5

95,2

57,0

х

х

у тому числі в бюджетній  сфері

63,0

113,7

20,3

х

х

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

981,6

101,1

85,9

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,7

103,6

101,45)

118,35)

Індекс споживчих цін

х

100,5

106,1

104,55)

123,85)

1) Дані за січень-жовтень.

2) Жовтень 2001р. у % до вересня 2001р.

3) Жовтень 2001р. у % до  жовтня 2000р.

4) Станом на 10 число.

5) Листопад до грудня попереднього року