ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за 2001р.

Темпи зростання,  у %

 грудень 2001р. до

 2001р. до
2000р.

довідково:

2000р.до
1999р.

листопада
2001р.

грудня
2000р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

х

109,0

105,9

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

155891,1

93,6

101,8

114,2

113,2

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

33524,4

82,0

108,4

117,7

124,5

     у  тому числі
   
продовольчі

18691,2

73,1

109,0

117,0

118,9

    непродовольчі

11343,6

94,7

107,5

117,9

131,7

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

65100

х

х

109,9

108,9

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на  забій (у живій вазі), тис.тонн

2317,2

146,5

93,7

88,9

98,5

  молоко, тис.тонн

13435,3

101,8

112,0

106,1

94,7

  яйця, млн.штук

9652,3

104,5

103,7

109,6

100,8

Інвестиції в основний капітал  (капітальні вкладення), млн.грн.

26743,7

х

х

117,2

114,4

Введення в експлуатацію загальної площі житлових  будинків, тис.кв.метрів

5822,3

х

х

108,8

90,4

Вантажооборот, млрд.ткм

384,5

98,3

100,9

101,0

101,6

Пасажирооборот, млрд.пас.км

85,5

101,9

98,5

102,3

108,8

Експорт товарів, млн.дол.США

14948,41)

х

х

114,01)

125,81)

Імпорт товарів, млн.дол.США

14286,91)

х

х

114,51)

119,51)

Сальдо (+, -)

661,51)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.  

56103,3

х

х

111,7

106,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

      номінальна, грн.

304,901)

99,62)

129,83)

136,21)

129,11)

      реальна, у відсотках

х

98,92)

121,43)

119,21)

98,61)

Заборгованість  із виплати заробітної плати4),  млн.грн.

2996,7

95,6

56,3

х

х

у тому числі в бюджетній  сфері

73,2

116,2

24,8

х

х

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1008,1

102,7

87,3

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

99,5

100,9

100,95)

120,85)

Індекс споживчих цін

х

101,6

106,1

106,15)

125,85)

__________________

1) Дані за січень-листопад.
2)
Листопад 2001р. у % до жовтня 2001р.
3)
Листопад 2001р. у % до листопада 2000р.
4)
Станом на 10 число.
5)
Грудень до грудня попереднього року.