Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 УКРАЇНИ

 

Фактично

за січень

2001р.

Темпи зростання,  у %

 січень 2001р. до

довідково: січень 2000р. до січня 1999р.1)

грудня 2000р.

січня 2000р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

 

13616

 

х

 

109,1

 

103,4

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

 

12234,4

 

89,2

 

119,5

 

106,2

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

 

2071,5

 

85,3

 

128,6

 

127,9

у  тому числі

продовольчі

1085,3

83,9

128,4

118,7

непродовольчі

770,0

90,4

128,9

140,1

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

 

1400

 

х

 

100,5

 

96,5

Виробництво продукції тваринництва

 м’ясо (у живій вазі), тис.тонн

218,0

61,9

94,3

99,7

 молоко, тис.тонн

592,6

75,2

102,7

89,9

 яйця, млн. штук

606,1

102,6

102,4

97,3

Обсяг будівельно-монтажних робіт,  млн.грн.

 

700,9

 

49,9

 

109,1

 

107,5

Вантажооборот 2), млрд.ткм

30,7

98,9

100,5

106,0

Пасажирооборот 3), млрд. пас.км

6,1

88,2

105,0

100,2

Експорт товарів та послуг, млн.дол.США

18059,34)

х

118,85)

92,36)

Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США

 

15316,84)

 

х

 

118,25)

80,56)

Сальдо, (+, -)

2742,54)

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

 

3816,0

х

107,8

109,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 номінальна, грн

230,094)

х

129,65)

115,76)

 реальна, у відсотках

х

х

99,15)

91,16)

Заборгованість  із виплати заробітної плати7),  млн.грн.

4927,5

92,6

77,0

98,2

 у тому числі в бюджетній сфері

262,1

88,7

48,3

61,5

Чисельність  офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1149,6

99,5

97,0

114,4

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,8

117,8

118,5

Індекс споживчих цін

х

101,5

122,1

122,9

__________________

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2)  З урахуванням  комерційних  перевезень, виконаних автомобілями  нетранспортних підприємств.

3) З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу - фізичними та юридичними особами.

4) Дані за  2000р.

5) 2000р. у % до 1999р.

6)1999р. у % до 1998р.

7)Станом на 10 число.