Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень-
лютий
2001р.

Темпи зростання,  у %

 лютий 2001р. до

січень-лютий 2001р.до січня-лютого 2000р.

довідково: січень-лютий 2000р. до січня-лютого 1999р.1)

cічня 2001р.

лютого 2000р.

Валовий внутрішній продукт,

 млн.грн.

27336

х

106,2

107,6

106,1

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

24372,4

99,96

112,6

116,7

110,7

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

4186,8

99,2

113,2

120,4

131,9

 у  тому числі

 продовольчі

2182,3

96,7

114,2

120,8

125,2

 непродовольчі

1590,4

104,9

114,1

120,7

138,1

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

3059

 

х

101,6

101,0

97,4

Виробництво продукції тваринництва

 м’ясо (у живій вазі), тис.тонн

386,6

77,3

81,6

88,3

102,7

 молоко, тис.тонн

1224,0

106,5

106,5

103,5

92,3

 яйця, млн. штук

1298,5

114,2

99,9

101,1

99,9

Обсяг будівельних робіт,  млн.грн.

1341,1

109,5

108,6

108,6

106,0

Вантажооборот 2), млрд.ткм

60,3

87,7

91,9

98,4

108,9

Пасажирооборот 3), млрд. пас.км

12,2

93,1

104,1

106,3

103,4

Експорт товарів,  млн.дол.США

1157,34)

х

х

132,15)

123,16)

Імпорт товарів, млн.дол.США

1079,04)

х

х

89,15)

125,56)

Сальдо, (+, -)

78,34)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7603,8

х

х

105,7

110,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 номінальна, грн

253,394)

х

140,05)

х

122,16)

 реальна, у відсотках

х

х

111,95)

х

98,06)

Заборгованість  із виплати заробітної плати7),  млн.грн.

4826,3

97,9

74,4

х

97,9

    у тому числі в бюджетній сфері

239,7

91,3

44,6

х

59,9

Чисельність  офіційно зареєстрова-них безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1157,4

100,7

95,3

х

112,8

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,6

116,4

101,48)

105,18)

Індекс споживчих цін

х

100,6

118,9

102,18)

108,18)

__________________

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2)  З урахуванням  обсягів комерційних вантажних  перевезень, виконаних автомобілями  нетранспортних підприємств.

3) З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу - фізичними та юридичними особами.

4) Дані за  січень 2001р.

5) Січень 2001р. у % до січня 2000р.

6) Січень  2000р. у % до січня 1999р.

7) Станом на 10 число.

8) Лютий  до грудня попереднього року.