Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
УКРАЇНИ

Фактично за січень-
квітень
2001р.

Темпи зростання,  у %

 

 квітень 2001р. до

січень-
квітень 2001р.до січня-
квітня 2000р.

довідково: січень-
квітень
2000р. до січня-
квітня
1999р.1)

березня 2001р.

квітня 2000р.

Валовий внутрішній продукт,

 млн.грн.

58584

х

110,8

108,5

105,5

 

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

50187,9

98,4

120,8

118,4

110,6

 

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

9224,4

97,9

119,2

120,5

129,3

 

у  тому числі

 

продовольчі

4864,4

96,8

119,8

120,9

125,2

 

непродовольчі

3425,7

98,4

117,9

119,9

134,7

 

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

7641

х

х

106,0

94,8

 

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

753,9

124,1

82,0

83,9

103,1

  молоко, тис.тонн

3358,5

127,5

112,7

107,4

92,6

 

  яйця, млн. штук

3364,9

114,0

105,8

105,0

97,9

 

Обсяг будівельних робіт,  млн.грн.

3127,8

106,9

110,2

109,2

100,3

 

Вантажооборот, млрд.ткм

121,9

102,0

103,7

98,1

104,9

 

Пасажирооборот, млрд. пас.км

25,8

105,1

105,2

106,5

104,8

 

Експорт товарів та послуг,  млн.дол.США

4647,72)

х

х

115,83)

121,44)

Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США

3831,62)

 

х

 

х

94,63)

123,84)

Сальдо, (+, -)

816,12)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

16021,5

х

х

107,4

110,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 номінальна, грн

265,952)

106,65)

133,46)

136,93)

124,84)

 

 реальна, у відсотках

х

105,15)

111,56)

112,63)

98,04)

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати7),  млн.грн.

4602,0

96,0

70,9

х

94,2

 

 у тому числі в бюджетній сфері

103,4

48,8

18,9

х

57,6

 

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1131,5

98,5

91,7

х

102,4

 

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,2

110,8

101,18)

110,18)

 

Індекс споживчих цін

х

101,5

117,0

104,38)

112,18)

 

__________________

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2) Дані за  січень-березень 2001р.

3) Січень-березень 2001р. у % до січня-березня 2000р.

4) Січень-березень  2000р. у % до січня-березня 1999р.

5) Березень 2001р. у % до лютого 2001р.

6) Березень 2001р. у % до березня 2000р.

7) Станом на 10 число.

8) Квітень  до грудня попереднього року.