Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
 РОЗВИТКУ
 УКРАЇНИ

 

 

Фактично
за січень-
травень
2001р.

Темпи зростання,  у %

травень
 2001р. до

січень-
травень
2001р.до
cічня-
травня
2000р.

довідково:
січень-
травень
2000р. до
січня-
травня
1999р.1)

квітня
2001р.

травня
2000р.

Валовий внутрішній продукт,
 млн.грн.

74688

х

110,9

109,0

105,4

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

63197,6

100,7

120,4

118,8

111,0

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

12017,6

110,5

123,4

120,8

131,9

     у  тому числі

    продовольчі

6394,0

110,5

124,1

121,6

125,1

    непродовольчі

4393,2

109,4

124,8

121,1

135,4

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

11235

х

х

106,1

94,8

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

910,8

77,1

84,6

84,1

103,1

  молоко, тис.тонн

4930,8

131,5

110,4

108,3

92,6

  яйця, млн.штук

4465,3

99,9

107,6

105,7

98,0

Обсяг будівельних робіт,  млн.грн.

4265,4

122,6

115,8

110,4

99,1

Вантажооборот, млрд.ткм

161,5

102,7

107,3

99,1

104,1

Пасажирооборот, млрд.пас.км

32,6

106,3

101,2

104,5

105,5

Експорт товарів, млн.дол.США

5177,72)

х

х

121,12)

126,12)

Імпорт товарів, млн.дол.США

4784,32)

х

х

97,92)

126,72)

Сальдо, (+, -)

393,42)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

20500,8

х

х

108,5

109,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

      номінальна, грн.

271,642)

102,83)

140,74)

138,22)

124,52)

      реальна, у відсотках

х

100,73)

117,74)

113,92)

97,62)

Заборгованість  із виплати заробітної плати5),  млн.грн.

4551,4

98,9

70,7

х

92,6

у тому числі в бюджетній  сфері

132,1

127,3

26,5

х

54,6

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1088,4

96,2

90,8

х

99,3

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,0

110,1

101,16)

110,86)

Індекс споживчих цін

х

100,4

115,1

104,76)

114,46)

__________________

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2) Дані за січень-квітень 2001р. Темпи зростання за січень-квітень у % до січня-квітня

   попереднього року.

3) Квітень 2001р. у % до березня 2001р.

4) Квітень 2001р. у % до квітня 2000р.

5) Станом на 10 число.

6) Травень  до грудня попереднього року.