Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень-червень 2001р.

Темпи зростання,  у %

 

червень 2001р. до

січень-червень 2001р.до січня-червня 2000р.

довідково: січень-червень 2000р. до січня-червня 1999р.1)

 

травня 2001р.

червня 2000р.

 

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

91299

х

109,2

109,1

104,9

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

75952,0

98,4

116,9

118,5

111,0

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

14834,3

100,4

114,7

119,9

128,0

у  тому числі

 

 

 

 

 

продовольчі

7960,5

101,9

117,9

121,4

122,6

непродовольчі

5363,4

100,1

117,3

120,3

134,1

 

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

13893

х

х

105,8

95,4

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

1060,6

95,5

87,7

84,6

99,9

молоко, тис.тонн

6577,5

104,7

106,1

107,8

99,5

 

яйця, млн.штук

5359,5

81,3

109,0

106,2

105,2

 

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), млн.грн.

10007,1

х

х

123,6

121,2

Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків, тис.кв.метрів

2030,2

х

х

109,6

97,1

Вантажооборот , млрд.ткм

193,6

95,7

100,4

101,2

103,0

Пасажирооборот , млрд.пас.км

40,7

115,1

103,4

103,9

105,8

Експорт товарів,  млн.дол.США

6507,92)

х

х

120,62)

123,92)

Імпорт товарів, млн.дол.США

6086,92)

х

х

102,62)

129,22)

Сальдо, (+, -)

421,02)

х

х

х

 х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

24999

х

х

108,4

109,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника номінальна, грн.

277,772)

104,93)

142,14)

139,22)

125,32)

реальна, у відсотках

х

104,63)

120,94)

115,32)

97,82)

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5),  млн.грн.

4489,3

98,6

70,6

х

90,6

у тому числі в бюджетній  сфері

146,2

110,7

30,3

х

56,2

 

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

1046,5

96,1

89,2

х

108,1

 

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,2

109,4

101,36)

111,86)

 

Індекс споживчих цін

х

100,6

111,6

105,36)

118,76)

 

 

1) Розраховано за Загальним класифікатором  галузей народного господарства.

2) Дані за січень-травень 2001р. Темпи зростання за січень-травень у % до січня-травня попереднього року.

3) Травень 2001р. у % до квітня 2001р.

4) Травень 2001р. у % до травня 2000р.

5) Станом на 10 число.

6) Червень  до грудня попереднього року.