Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2018 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна
та соціальна статистика
Економічна статистика Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Економічна діяльність21.03.2018

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля21.03.2018

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство20.03.2018

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт21.03.2018

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Навколишнє середовище

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика21.03.2018