Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2018 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Національні рахунки (оновлені дані за
2015-2017 роки)

Економічна діяльність22.05.2018

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля22.05.2018

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство22.05.2018

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт22.05.2018

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність21.05.2018

Ціни

Наука, технології та інновації21.05.2018

Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство18.05.2018

Комплексна статистика

Регіональна статистика22.05.2018