Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2018 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці17.09.2018

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки19.09.2018

Національні рахунки (оновлені дані за
2015-2017 роки)

Економічна діяльність19.09.2018

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство19.09.2018

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність19.09.2018

Ціни17.09.2018

Наука, технології та інновації

Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика19.09.2018

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше