Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2017 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна
та соціальна статистика
Економічна статистика Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція21.09.2017

Ринок праці18.09.2017

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки19.09.2017

Економічна діяльність22.09.2017

Діяльність підприємств

Внутрішня торгівля22.09.2017

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство22.09.2017

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт21.09.2017

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Навколишнє середовище

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність19.09.2017

Ціни21.09.2017

Наука, технології та інновації

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика22.09.2017