Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2018 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці16.07.2018

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя18.07.2018

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Національні рахунки (оновлені дані за
2015-2017 роки)

Економічна діяльність19.07.2018

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство19.07.2018

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни17.07.2018

Наука, технології та інновації

Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика19.07.2018