Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2017 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна
та соціальна статистика
Економічна статистика Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція21.11.2017

Ринок праці20.11.2017

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Економічна діяльність21.11.2017

Діяльність підприємств

Внутрішня торгівля21.11.2017

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство17.11.2017

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт21.11.2017

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Навколишнє середовище

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність20.11.2017

Ціни21.11.2017

Наука, технології та інновації

Інформаційне суспільство20.11.2017

Комплексна статистика

Регіональна статистика21.11.2017