Архів 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично за січень 2002р.

Темпи зростання,  у %

 

січень 2002р. до

довідково:

січень 2001р. до січня 2000р.

 

грудня 2001р.

січня 2001р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

14128

х

103,2

109,1

 

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

12154,2

88,6

101,7

121,5

 

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

2419,5

86,0

110,0

128,6

 

у  тому числі:

 

 

 

 

 

продовольчі

1358,6

86,5

113,5

128,4

 

непродовольчі

826,0

88,5

105,5

128,9

 

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

1600

х

109,5

104,1

 

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

233,5

65,7

105,2

94,3

 

молоко, тис.т

655,6

79,5

109,4

102,7

 

яйця, млн.шт.

715,3

114,9

117,9

102,4

 

Обсяг робіт, виконаних будівельними підрядними підприємствами, млн.грн.

487,5

51,7

87,5

108,6

 

Вантажооборот, млрд.ткм

32,3

100,5

98,5

104,5

 

Пасажирооборот, млрд.пас.км

6,4

93,9

101,6

108,8

 

Експорт товарів та послуг, млн.дол.США

19809,41)

х

109,71)

118,82)

 

Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США

16923,51)

х

112,01)

116,62)

 

Сальдо (+, -)

2885,91)

х

х

х

 

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4349,1

х

115,4

107,8

 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника номінальна, грн.

311,081)

113,23)

127,74)

х

 

реальна, у відсотках

119,31)

111,23)

120,44)

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5),  млн.грн.

2766,0

92,3

56,1

77,0

 

у тому числі в бюджетній  сфері

52,7

72,0

20,1

48,4

 

Чисельність   зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1028,7

102,0

89,5

х

 

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

99,6

99,7

117,8

 

Індекс споживчих цін

х

101,0

105,6

122,1

 

__________________

1)Дані за 2001р.

2) 2000р. до 1999р.

3) Грудень 2001р. у % до листопада 2001р.

4) Грудень 2001р. у % до  грудня 2000р.

5) Станом на 10 число.