Архів 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично

за січень-

вересень

2002р.

Темпи зростання,  у %

 вересень 2002р.

до

січень-

вересень 2002р. до січня- вересня

2001р.

довідково:

січень-вересень

2001р. до січня-

вересня

2000р.

серпня

2002р.

вересня

2001р.

Валовий внутрішній продукт,

млн.грн.

155335

х

х

104,1

110,5

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

121922,5

103,1

106,3

106,0

116,7

Виробництво товарів народ-ного споживання, млн.грн.

27007,1

106,3

110,5

109,6

119,8

    у  тому числі

 

 

 

 

 

    продовольчі

14508,1

117,3

110,2

109,0

119,8

    непродовольчі

9306,6

97,4

110,7

108,5

119,7

Обсяг продукції сільського   господарства, млн.грн.

47500

х

х

103,0

111,3

Виробництво продукції

тваринництва

реалізація худоби та птиці

на забій (у живій вазі), тис.т

1632,6

112,7

111,1

107,3

87,8

  молоко, тис.т

11425,3

85,2

105,4

105,9

106,4

  яйця, млн.шт.

9090,8

87,7

116,4

116,3

109,5

Введення в експлуатацію

загальної площі житлових

будинків, тис.кв.м

3324,9

х

х

103,2

111,0

Обсяг будівельних робіт,

млн.грн.

11802,1

107,6

112,8

99,8

107,1

Вантажооборот, млрд.ткм

290,0

99,5

104,7

101,8

101,2

Пасажирооборот, млрд.пас.км

66,8

85,3

107,6

106,2

103,9

Експорт товарів,

млн.дол.США

11072,51)

х

х

103,21)

117,11)

Імпорт товарів,

млн.дол.США

10587,51)

х

х

105,01)

112,41)

Сальдо (+, -)

485,01)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8705

47083,1

х

х

116,3

109,2

Доходи населення, млн.грн.

1176231)

93,32)

113,63)

121,11)

4)

Витрати та заощадження

населення, млн.грн.

1220411)

97,52)

112,53)

116,41)

4)

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

      номінальна, грн.

360,911)

98,02)

118,43)

122,41)

138,31)

      реальна, у %

х

98,12)

117,83)

118,71)

118,01)

Заборгованість  із виплати заробітної плати5),  млн.грн.

2394,9

96,9

69,5

х

х

у тому числі в бюджетній  сфері

33,5

88,7

55,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

991,8

98,9

100,7

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,3

104,7

105,36)

101,46)

Індекс споживчих цін

х

100,2

98,9

96,76)

103,76)

 

 

 

 

 

 

__________________

1) Дані за січень-серпень.

2) Серпень 2002р. у % до липня 2002р.

3) Серпень 2002р. у % до серпня 2001р.

4) Починаючи з січня 2002р. розробка доходів та витрат населення здійснюється  згідно з

   методикою розрахунку показників домашніх господарств системи національних рахунків.

5) Станом на 1 вересня.

6) Вересень у % до грудня попереднього року.