Архів 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

Фактично за 2002р.

Темпи зростання, у %

грудень 2002р. до

2002р. до 2001р.

довідково: 2001р. до 2000р.

листопада 2002р.

грудня 2001р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

х

104,1

109,2

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

171206,7

97,8

114,3

107,0

114,2

Виробництво товарів народ-ного споживання, млн.грн.

37933,0

88,0

117,7

108,4

117,7

у тому числі

 

 

 

 

 

продовольчі

20873,8

82,1

124,7

108,1

117,0

непродовольчі

12767,0

95,1

111,5

109,7

117,9

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

64380

х

х

101,9

110,2

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

2510,2

141,3

104,1

107,6

89,5

молоко, тис.т

14138,1

91,8

97,4

105,2

106,2

яйця, млн.шт.

11296,7

97,6

111,7

116,8

109,8

Обсяг будівельних робіт, млн.грн.

16873,3

120,3

99,8

99,3

110,6

Вантажооборот, млрд.ткм

398,1

101,4

110,9

103,3

101,1

Пасажирооборот, млрд.пас.км

89,1

106,7

111,4

107,9

102,4

Експорт товарів, млн.дол.США

16143,41)

х

х

107,91)

114,01)

Імпорт товарів, млн.дол.США

15103,61)

х

х

105,91)

114,31)

Сальдо (+, –)

1039,81)

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

65592,5

х

х

116,4

111,8

Доходи населення, млн.грн.

1717311)

96,92)

120,33)

121,81)

4)

Витрати та заощадження населення, млн.грн.

1757651)

97,72)

102,63)

114,91)

4)

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

номінальна, грн.

370,331)

99,52)

118,33)

121,51)

136,21)

реальна, у %

х

99,02)

117,23)

118,41)

119,21)

Заборгованість із виплати заробітної плати5), млн.грн.

2389,0

99,5

79,7

х

х

у тому числі в бюджетній сфері

50,6

112,8

69,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1034,2

103,5

102,6

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,0

105,7

105,76)

100,96)

Індекс споживчих цін

х

101,4

99,4

99,46)

106,16)

__________________

1) Дані за січень–листопад.

2) Листопад 2002р. у % до жовтня 2002р.

3) Листопад 2002р. у % до листопада 2001р.

4) Починаючи з січня 2002р. розробка доходів та витрат населення здійснюється згідно з методикою розрахунку показників домашніх господарств системи національних рахунків.

5) Станом на 1 грудня.

6) Грудень у % до грудня попереднього року.