Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

Фактично за січень 2003р.

Темпи зростання, у %

січень 2003р. до

довідково: січень 2002р. до січня 2001р.

грудня 2002р.

січня 2002р.

Валовий внутрішній продукт,млн.грн.

15021

х

107,7

 103,2

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

14824,0

89,6

111,6

 105,1

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

2790,9

82,0

114,0

 110,0

у тому числі

 

  

  

  

Продовольчі

1484,2

78,6

113,4

 113,5

Непродовольчі

990,2

88,9

111,7

 105,5

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

1640

х

105,2

 109,5

Виробництво продукції тваринництва реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

252,2

65,8

108,3

 105,2

молоко, тис.т

656,3

83,7

99,9

 109,4

яйця, млн.шт.

774,2

109,2

110,0

 117,9

Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків, тис.кв.м

6073,71

х

102,32

 106,83

Обсяг будівельних робіт,млн.грн.

1050,2

55,0

125,3

 93,5

Вантажооборот, млрд.ткм

34,4

93,4

111,8

 93,4

Пасажирооборот, млрд.пас.км

6,6

91,7

106,1

 100,6

Експорт товарів та послуг млн.дол.США

22012,41

х

111,12

109,73

Імпорт товарів та послуг млн.дол.США

18508,01

х

109,42

112,03

Сальдо (+, –)

3504,41

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5123,3

х

112,7

115,6

Доходи населення,млн.грн. млн.грн.

1919461

х

120,72

 120,5

Витрати та заощадження населення, млн.грн.

1967111

х

114,62

 119,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника номінальна, грн.

376,381

111,94

117,05

 135,23

реальна, у %

х

109,74

115,65

 119,33

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.

2323,4

97,3

93,5

 х

у т.ч. в бюджетній сфері

42,0

83,0

87,3

 х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1061,0

102,6

103,1

 х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,5

106,6

 99,7

Індекс споживчих цін

х

101,5

99,9

 105,6

__________________

1 Дані за 2002р.

2 2002р. у % до 2001р.

3 2001р. у % до 2000р.

4 Грудень 2002р. у % до листопада 2002р.

5 Грудень 2002р. у % до грудня 2001р.

6 Станом на 1 січня.