Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

Фактично за січень– лютий 2003р.

Темпи зростання, у %

лютий 2003р. до

січень– лютий 2003р. до січня– лютого 2002р.

довідково: січень– лютий 2002р. до січня– лютого 2001р.

cічня 2003р.

лютого 2002р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

30583

х

106,7

107,2

103,6

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

30153,7

100,1

109,7

110,8

106,3

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

5679,0

99,4

113,0

113,8

110,9

    у тому числі

         

    продовольчі

2987,2

95,4

112,3

113,4

113,8

    непродовольчі

2084,0

107,9

113,6

113,1

106,5

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

3258

х

х

104,3

110,2

Виробництво продукції тваринництва          

    реалізація худоби та  птиці на забій (у живій вазі), тис.т

436,7

73,2

109,2

108,7

105,1

    молоко, тис.т

1375,4

109,6

100,3

100,1

110,9

    яйця, млн.шт.

1622,5

109,6

103,3

106,4

119,1

Обсяг будівельних робіт, млн.грн.

2151,4

104,9

114,0

119,4

100,6

Вантажооборот, млрд.ткм

67,7

95,5

108,4

110,5

99,9

Пасажирооборот, млрд.пас.км

12,8

93,2

107,0

106,9

103,7

Експорт товарів, млн.дол.США

1489,31

х

х

122,71

103,41

Імпорт товарів, млн.дол.США

1344,01

х

х

131,11

94,41

Сальдо (+, -)

145,31

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10388,8

х

х

112,8

116,9

Доходи населення, млн.грн.

128021

х

119,33

119,33

х

Витрати населення, млн.грн.

128011

х

119,33

119,33

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          
    номінальна, грн.

400,591

90,42

124,93

х

126,61

    реальна, у %

х

89,82

122,83

х

117,31

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

2423,5

104,8

91,5

х

54,8

    у т.ч. в бюджетній сфері

52,8

125,9

93,1

х

23,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1100,9

103,8

103,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,7

106,6

101,25

100,35

Індекс споживчих цін

х

101,1

102,5

102,65

99,65

__________________

1 Дані за січень.

2 Січень 2003р. у % до грудня 2002р.

3 Січень 2003р. у % до січня 2002р.

4 Станом на 1 лютого.

5 Лютий у % до грудня попереднього року.