Архів

 

   ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ

 

 

Фактично

за січень–

травень

2003р.

Темпи зростання,  у %

 травень 2003р. до

січень–

травень 2003р. до січня–

травня

2002р.

довідково:

січень–

травень

2002р. до січня–

травня

2001р.

квітня

2003р.

травня

2002р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

85758

х

108,3

107,3

103,8

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

81819,9

97,3

112,3

111,7

105,5

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

16458,5

105,7

124,5

116,8

110,6

    у  тому числі

 

 

 

 

 

    продовольчі

8547,3

106,7

123,8

115,7

112,2

    непродовольчі

6035,2

100,5

124,9

117,4

106,8

Обсяг продукції сільського

господарства, млн.грн.

11180

х

х

100,2

110,6

Виробництво продукції

тваринництва

реалізація худоби та птиці

на забій (у живій вазі), тис.т

1035,8

62,3

94,4

107,9

105,7

  молоко, тис.т

5118,6

125,0

93,1

96,4

107,1

  яйця, млн.шт.

5296,1

101,3

101,6

102,6

115,8

Обсяг продукції будівницва, млн.грн.

6843,1

112,3

125,7

117,7

100,1

Вантажооборот, млрд.ткм

181,5

104,3

111,0

111,1

103,5

Пасажирооборот, млрд.пас.км

34,8

105,8

103,8

104,2

107,3

Експорт товарів, млн.дол.США

6828,81

х

х

127,81

102,91

Імпорт товарів, млн.дол.США

6422,01

х

х

129,11

103,71

Сальдо (+, –)

406,81

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

29846,0

х

х

115,4

118,2

Доходи населення, млн.грн.

551441

105,92

102,33

109,21

х

Витрати населення, млн.грн.

548811

106,12

112,63

112,81

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

407,311

101,72

118,83

119,71

125,21

      реальна, у %

х

101,02

113,33

115,11

119,11

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

2364,2

96,5

95,6

х

х

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

35,8

81,1

104,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1057,8

95,5

100,6

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,3

107,3

103,95

102,25

Індекс споживчих цін

х

100,0

103,9

104,55

100,05

__________________

1 Дані за січень–квітень.

2 Квітень 2003р. у % до березня 2003р.

3 Квітень 2003р. у % до квітня 2002р.

4 Станом на 1 травня.

5  Травень у % до грудня попереднього року.