Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

 

 

Фактично

за січень–

липень

2003р.

Темпи зростання,  у %

 липень 2003р. до

січень–

липень 2003р. до січня–

липня

2002р.

довідково:

січень–

липень

2002р. до січня–

липня

2001р.

червня

2003р.

липня

2002р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

125642

х

94,4

105,1

104,4

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

117741,3

105,4

121,1

113,8

106,2

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

24896,2

109,9

125,6

119,8

110,7

    у  тому числі

 

 

 

 

 

    продовольчі

12806,9

110,7

126,0

118,8

110,2

    непродовольчі

9164,4

114,7

129,6

120,8

108,0

Обсяг продукції сільського госпо-дарства, млн.грн.

16500

х

х

66,5

106,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

1367,2

88,9

106,6

108,3

106,7

  молоко, тис.т

8294,7

95,2

97,1

96,1

106,0

  яйця, млн.шт.

7429,6

92,6

101,2

102,7

116,2

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), млн.грн.

16002,61

х

х

127,51

112,41

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

2011,21

х

х

99,11

100,31

Обсяг продукції будівництва, млн.грн.

10986,8

98,1

132,7

123,7

98,1

Вантажооборот, млрд.ткм

255,3

100,6

112,1

111,1

104,5

Пасажирооборот, млрд.пас.км

54,1

109,3

103,6

104,7

106,8

Експорт товарів та послуг, млн.дол.США

12345,81

х

х

124,31

102,21

Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США

10490,61

х

х

128,11

102,71

Сальдо (+, –)

1855,21

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

43778

х

х

118,1

116,5

Доходи населення, млн.грн.

870281

108,02

118,03

112,41

х

Витрати населен-ня, млн.грн.

863231

106,22

128,03

117,21

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

      номінальна, грн.

423,971

108,42

126,23

121,01

123,11

      реальна, у %

х

108,62

117,63

115,71

118,41

Заборгованість із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

2344,1

99,4

92,0

х

х

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

24,2

77,8

65,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

996,1

98,4

99,1

х

х

Індекс цін виробників про-мислової  продукції

х

101,0

105,1

104,95

105,45

Індекс споживчих цін

х

99,9

107,4

104,55

96,75

__________________

1 Дані за січень–червень.

2 Червень 2003р. у % до травня 2003р.

3 Червень 2003р. у % до червня 2002р.

4 Станом на 1 липня.

5  Липень у % до грудня попереднього року.