Архів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

 

Фактично за 2003р.

Темпи зростання, %

 грудень 2003р. до

2003р. до 2002р.

довідково:

2002р. до 2001р.

листопада 2003р.

грудня 2002р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

х

108,5

105,2

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

220605,1

101,5

118,4

115,8

107,0

Виробництво товарів народного споживання, млн.грн.

48335,9

93,5

116,7

120,4

108,4

    у  тому числі

 

 

 

 

 

    продовольчі

25736,0

85,8

107,4

118,5

108,1

    непродовольчі

17217,1

100,6

129,6

123,1

109,7

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

64473

х

х

89,8

101,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

2606,7

155,1

101,6

103,5

107,9

  молоко, тис.т

13657,8

90,1

96,4

96,6

105,2

  яйця, млн.шт.

11464,2

104,6

98,5

101,4

117,0

Обсяг продукції будівництва, млн.грн.

21560,3

119,5

140,6

123,1

99,3

Вантажооборот, млрд.ткм

450,7

105,0

110,2

111,9

104,4

Пасажирооборот, млрд.пас.км

95,8

102,8

109,8

107,9

107,8

Експорт товарів,

 

 

 

 

 

млн.дол.США

20679,41

х

х

127,91

108,11

Імпорт товарів,

 

 

 

 

 

млн.дол.США

20344,31

х

х

133,61

         106,71

Сальдо (+, –)

335,11

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

82805,8

х

х

120,1

116,6

Доходи населення, млн.грн.

1881451

97,52

114,93

113,01

119,21

Витрати населення, млн.грн.

1788611

93,12

123,03

121,01

110,11

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

      номінальна, грн.

454,561

98,22

123,73

122,71

121,51

      реальна, %

х

96,42

112,93

115,31

118,41

Заборгованість із виплати  заробітної плати4,  млн.грн.

2123,6

99,2

88,9

х

х

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

22,1

98,4

43,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

988,9

104,1

95,6

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

101,7

111,1

111,15

105,75

Індекс споживчих цін

х

101,5

108,2

108,25

99,45

 

1 Дані за січень–листопад.

2 Листопад 2003р. у % до жовтня 2003р.

3 Листопад 2003р. у % до листопада 2002р.

4 Станом на 1 грудня.

5  Грудень у % до грудня попереднього року.