Архів

Основні показники соціально-економічного розвитку України

 

 

Фактично за січень 2004р.

Темпи зростання,  %

 січень 2004р. до

довідково:

січень 2003р.

до січня 2002р.

грудня

2003р.

січня

2003р.

Валовий внутрішній

продукт, млн.грн.

19099

х

109,0

107,7

Індекс промислового

виробництва

х

 

87,5

 

116,1

 

112,1

Обсяг продукції сільського

господарства, млн.грн.

1770

х

93,6

105,2

Виробництво продукції

тваринництва

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

243,4

59,9

96,4

108,3

  молоко, тис.т

613,2

81,0

93,4

99,9

  яйця, млн.шт.

745,9

104,3

96,3

110,0

Обсяг продукції будівництва, млн.грн.

1347,4

66,6

122,0

125,3

Вантажооборот, млрд.ткм

38,9

97,4

104,6

111,8

Пасажирооборот, млрд.пас.км

7,6

91,3

113,1

106,1

Експорт товарів та послуг, млн.дол.США

27328,21

х

124,12

111,13

Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США

24409,21

х

134,32

107,43

Сальдо (+, –)

2919,01

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6533,9

х

120,1

111,8

Доходи населення

 

 

 

 

     номінальні, млн.грн.

2119221

119,34

113,72

117,13

     реальні наявні, %

х

112,84

105,82

118,03

Витрати населення, млн.грн.

1999081

117,24

121,22

111,13 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

      номінальна, грн.

550,955

112,54

124,46

117,07

      реальна, %

х

110,64

113,86

115,67

Заборгованість із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

1949,0

91,8

84,2

93,1

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

21,9

98,9

52,1

87,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

1003,6

101,5

94,6

103,1

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

101,6

112,3

106,6

Індекс споживчих цін

х

101,4

108,1

99,9

1 Дані за 2003р.

2 2003р. у % до 2002р.

3 2002р. у % до 2001р.

4 Грудень 2003р. у % до листопада 2003р.

5 Дані за грудень 2003р.

6 Грудень 2003р. у % до грудня 2002р.

7 Грудень 2002р. у % до грудня 2001р.

8 Станом на 1 січня.