Архів

Основні показнинки соціально-економічного розвитку  України

 

 

Фактично

за

2004р.

Темпи зростання, %

грудень 2004р. до

2004р. до 2003р.

довідково: 2003р. до 2002р.

листопада 2004р.

грудня 2003р.

Валовий внутрішній

продукт, млн.грн.

х

х

112,0

109,6

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

294239,41

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

95,7

104,3

112,5

115,8

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

83500

х

х

119,1

89,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

2387,4

152,1

81,2

90,8

104,4

молоко, тис.т

13740,8

85,1

100,8

100,6

96,6

яйця, млн.шт.

11944,0

100,7

109,4

104,1

101,5

Обсяг продукції будівництва, млн.грн.

31499,2

104,7

95,2

118,4

123,1

Вантажооборот, млрд.ткм

469,4

102,7

104,3

105,5

110,5

Пасажирооборот, млрд.пас.км

104,7

106,1

102,5

108,3

108,7

Експорт товарів, млн.дол.США

29482,71

х

х

142,71

127,81

Імпорт товарів, млн.дол.США

26070,31

х

х

128,21

133,61

Сальдо (+, –)

3412,41

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

114086,4

х

х

118,9

120,6

Доходи населення

 

 

 

 

 

номінальні, млн.грн.

2338251

104,32

126,33

121,71

115,81

реальні наявні, %

х

104,82

115,93

116,21

105,21

Витрати населення, млн.грн.

2224121

97,92

131,73

124,41

119,21

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

589,63

109,2

127,7

127,6

122,8

реальна, %

х

106,7

120,8

123,8

115,2

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних підприємствах4,  млн.грн.

817,6

103,1

45,5

х

84,8

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

1,7

101,5

7,8

х

52,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець

періоду, тис. осіб

981,8

106,8

99,3

х

х

Індекс цін виробників

промислової  продукції

х

101,0

124,1

124,15

111,15

Індекс споживчих цін

х

102,4

112,3

112,35

108,25

1 Дані за січень–листопад.

2 Листопад 2004р. у % до жовтня 2004р.

3 Листопад  2004р. у % до листопада  2003р.

4 Станом на 1 грудня.

5 Грудень у % до грудня попереднього року.