Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (1995-2013)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати

(%)

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

до попереднього року

грудень до грудня попереднього року

2010

117,6

117,9

110,2

110,5

2011

117,7

116,2

108,7

111,0

2012

114,8

110,5

114,4

111,1

2013

107,9

107,2

108,2

106,7

2014

106,0

110,4

93,5

86,4

2015

120,5

130,4

79,8

90,1

2016

123,6

123,8

109,0

111,6

2017

137,1

135,5

119,1

118,9

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, починаючи з 2015 рік – також без частини зони проведення антитерористичної операції.