Наукові кадри та кількість організацій

 

 

Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки1

Кількість науковців, осіб

Кількість докторів наук в економіці України, осіб 2

Кількість кандидатів наук в економіці України, осіб 2

1990

313079

1991

1344

295010

8133

1992

1350

248455

8797

1993

1406

222127

9224

1994

1463

207436

9441

1995

1453

179799

9759

57610

1996

1435

160103

9974

58132

1997

1450

142532

10322

59332

1998

1518

134413

10446

59703

1999

1506

126045

10233

59547

2000

1490

120773

10339

58741

2001

1479

113341

10603

60647

2002

1477

107447

11008

62673

2003

1487

104841

11259

64372

2004

1505

106603

11573

65839

2005

1510

105512

12014

68291

2006

1452

100245

12488

71893

2007

1404

96820

12845

74191

2008

1378

94138

13423

77763

2009

1340

92403

13866

81169

2010

1303

89564

14418

84000

2011

1255

84969

14895

84979

2012

1208

82032

15592

88057

2013

1143

77853

16450

90113

20143

999

69404

16090

86230

20153

978

63864

1 – починаючи з 2006р. не звітують організації, які виконували лише науково-технічні послуги;

2 – з 1998р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31 грудня; починаючи зі звіту за 2015 рік, державні статистичні спостереження щодо кількості докторів та кандидатів наук в економіці України скасовані;

3 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт

 

 

Всього, у фактичних цінах

У тому числі

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження

розробки

науково-технічні послуги

 

млн.грн.

%

1996

1111,7

140,6

321,6

606,9

42,6

1,36

1997

1263,4

188,5

309,2

693,7

72,0

1,35

1998

1269,0

205,5

297,5

682,8

83,2

1,24

1999

1578,2

220,5

330,4

918,6

108,7

1,21

2000

1978,4

266,6

436,7

1106,3

168,8

1,16

2001

2275,0

353,3

304,9

1317,2

299,6

1,11

2002

2496,8

424,9

343,6

1386,6

341,7

1,11

2003

3319,8

491,2

429,8

1900,2

498,6

1,24

2004

4112,4

629,7

573,7

2214,0

695,0

1,19

2005

4818,6

902,1

708,9

2406,9

800,7

1,09

2006

5354,6

1141,0

841,5

2741,6

630,5

0,98

2007

6700,7

1504,0

1132,6

3303,1

761,0

0,93

2008

8538,9

1927,4

1545,7

4088,2

977,7

0,90

2009

8653,7

1916,6

1412,0

4215,9

1109,2

0,95

2010

9867,1

2188,4

1617,1

5037,0

1024,6

0,90

2011

10349,9

2205,8

1866,7

4985,9

1291,5

0,79

2012

11252,7

2621,9

2057,7

5369,9

1203,2

0,80

2013

11781,1

2695,5

2087,8

5772,8

1225,1

0,80

2014*

10950,7

2475,2

1910,2

5341,5

1223,8

0,69

2015*

12611,0

2465,6

2271,3

6523,0

1351,1

0,64

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності

 

  Питома вага підприємств, що займалися інноваціями Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки1 у тому числі придбання інших зовнішніх знань 2 підготовка виробництва для впровадження інновацій3 придбання машин обладнання та програмного забезпечення 4 інші витрати
внутрішні НДР зовнішні НДР
 

%

млн.грн.

2000

18,0

1760,1

266,2

Х

Х

72,8

163,9

1074,5

182,7

2001

16,5

1979,4

171,4

Х

Х

125,0

183,8

1249,4

249,8

2002

18,0

3018,3

270,1

Х

Х

149,7

325,2

1865,6

407,7

2003

15,1

3059,8

312,9

Х

Х

95,9

527,3

1873,7

250,0

2004

13,7

4534,6

445,3

Х

Х

143,5

808,5

2717,5

419,8

2005

11,9

5751,6

612,3

Х

Х

243,4

991,7

3149,6

754,6

2006

11,2

6160,0

992,9

Х

Х

159,5

954,7

3489,2

563,7

2007

14,2

10821,0

986,4

793,5

192,9

328,4

Х

7441,3

2064,9

2008

13,0

11994,2

1243,6

958,8

284,8

421,8

Х

7664,8

2664,0

2009

12,8

7949,9

846,7

633,3

213,4

115,9

Х

4974,7

2012,6

2010

13,8

8045,5

996,4

818,5

177,9

141,6

Х

5051,7

1855,8

2011

16,2

14333,9

1079,9

833,3

246,6

324,7

Х

10489,1

2440,2

2012

17,4

11480,6

1196,3

965,2

231,1

47,0

Х

8051,8

2185,5

2013

16,8

9562,6

1638,5

1312,1

326,4

87,0

X

5546,3

2290,9

20145

16,1

7695,9

1754,6

1221,5

533,1

47,2

X

5115,3

778,8

20155

17,36

13813,7

2039,5

1834,1

205,4

84,9

X

11141,3

548,0

20165,7

18,9

23229,5

2457,8

2063,8

394,0

64,2

X

19829,0

878,4

20175

16,2

9117,5

2169,8

1941,3

228,5

21,8

X

5898,8

1027,1

1 з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР;

2 до 2007 року придбання нових технологій;

3 з 2007 року показник віднесено до інших витрат;

4 до 2007 року придбання машин та обладнання, пов'язані з упровадженням інновацій;

5 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях;

6 у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним;

7  дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією).

 

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

 

млн.грн.

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0 

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1 

2002

3013,8

2141,8

45,5

264,1

562,4 

2003

3059,8

2148,4

93,0

130,0

688,4 

2004

4534,6

3501,5

63,4

112,4

857,3 

2005

5751,6

5045,4

28,1

157,9

520,2 

2006

6160,0

5211,4

114,4

176,2

658,0

2007

10821,0

7969,7

144,8

321,8

2384,7

2008

11994,2

7264,0

336,9

115,4

4277,9

2009

7949,9

5169,4

127,0

1512,9

1140,6

2010

8045,5

4775,2

87,0

2411,4

771,9

2011

14333,9

7585,6

149,2

56,9

6542,2

2012

11480,6

7335,9

224,3

994,8

2925,6

2013

9562,6

6973,4

24,7

1253,2

1311,3

20141

7695,9

6540,3

344,1

138,7

672,8

20151

13813,7

13427,0

55,1

58,6

273,0

20161,2

23229,5

22036,0

179,0

23,4

991,1

20171

9117,5

7704,1

227,3

107,8

1078,3

1 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях;

2 дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією).

 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації. %

Впроваджено нових технологічних процесів, процесів

у т.ч. маловідходні, ресурсо-зберігаючі

Впроваджено виробництво інноваційних видів продукції1, найменувань

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

14,8

1403

430

15323

631

9,4

2001

14,3

1421

469

19484

610

6,8

2002

14,6

1142

430

22847

520

7,0

2003

11,5

1482

606

7416

710

5,6

2004

10,0

1727

645

3978

769

5,8

2005

8,2

1808

690

3152

657

6,5

2006

10,0

1145

424

2408

786

6,7

2007

11,5

1419

634

2526

881

6,7

2008

10,8

1647

680

2446

758

5,9

2009

10,7

1893

753

2685

641

4,8

2010

11,5

2043

479

2408

663

3,8

2011

12,8

2510

517

3238

897

3,8

2012

13,6

2188

554

3403

942

3,3

2013

13,6

1576

502

3138

809

3,3

20142

12,1

1743

447

3661

1314

2,5

20152

15,2

1217

458

3136

966

1,4

20162,3

16,6

3489

748

4139

1305

20172

14,3

1831

611

2387

751

0.7

1 до 2003 року нових видів продукції;

2 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях;

3 дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією).