Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках

 (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

73

126

143

153

178

230

311

376

462

590

806

1041

1351

1806

1906

2239

2633

3026

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

37

69

85

89

102

111

151

178

210

295

415

553

733

1076

1206

1430

1800

2023

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

60

109

117

116

131

175

224

271

350

498

668

851

1100

1311

1341

1787

2300

2534

Рибальство, рибництво

58

89

93

90

110

147

204

242

291

375

499

607

721

913

1028

1191

1369

1552

Промисловість

89

153

173

186

220

302

406

485

591

743

967

1212

1554

2017

2117

2580

3120

3500

Будівництво

103

154

166

184

207

260

362

427

546

709

894

1140

1486

1832

1511

1754

2251

2491

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

66

106

126

140

175

226

284

330

394

509

713

898

1145

1514

1565

1874

2339

2696

Діяльність готелів та ресторанів

51

81

101

114

141

178

235

286

340

429

566

735

944

1221

1267

1455

1777

2057

Діяльність транспорту та зв’язку

90

161

174

202

241

336

460

573

685

843

1057

1328

1670

2207

2409

2726

3138

3474

діяльність наземного транспорту

79

144

152

175

203

282

405

515

633

775

961

1227

1563

2036

2126

2355

2699

2969

діяльність водного транспорту

114

204

216

270

387

489

557

617

762

733

929

1093

1412

1924

2421

2987

3428

3223

діяльність авіаційного транспорту

116

208

237

280

359

445

593

702

857

1232

1622

2053

2704

4061

5106

6774

8742

9817

додаткові транспортні  послуги та допоміжні операції

104

183

191

228

274

423

591

730

851

1016

1218

1513

1872

2457

2637

2976

3432

3855

діяльність пошти та зв’язку

93

167

196

214

252

317

402

469

547

710

967

1191

1485

1950

2240

2435

2709

2924

Фінансова діяльність

172

275

301

333

410

560

833

976

1051

1258

1553

2050

2770

3747

4038

4601

5340

5954

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

75

132

161

175

205

278

373

437

527

667

900

1193

1595

2085

2231

2436

2935

3436

з них дослідження і розробки

82

144

176

186

218

303

420

470

570

774

1048

1323

1741

2336

2556

2874

3270

3790

Державне управління

81

162

200

202

225

335

396

495

577

691

1087

1578

1852

2581

2513

2747

3053

3442

Освіта

71

119

126

128

141

156

224

267

340

429

641

806

1060

1448

1611

1889

2081

2527

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

75

117

122

124

129

138

183

223

279

351

517

658

871

1177

1307

1631

1778

2201

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

63

109

119

126

143

162

211

247

299

400

620

828

1090

1511

1783

2065

2380

2964

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

58

99

103

108

118

135

182

219

277

383

628

842

1109

1551

1870

2194

2500

3162

Примітка. Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р.

Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.