Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2017рр.

(до попереднього року)

(відсотків)

 

2013

20141

20152

20162

20172

Промисловість

99,9

117,1

136,0

120,5

126,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

97,3

113,7

134,8

134,6

150,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

92,5

111,3

126,0

115,7

147,7

Добування сирої нафти та природного газу

107,5

111,2

211,7

156,3

132,6

Добування металевих руд

96,6

117,8

110,7

123,3

157,8

Переробна промисловість

99,2

118,2

136,7

114,5

121,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

104,0

115,6

142,5

115,6

115,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

99,6

112,2

132,2

110,5

124,1

Виробництво молочних продуктів

106,2

115,3

121,0

119,6

125,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

104,7

113,6

149,9

111,6

114,5

Виробництво цукру

94,0

137,7

128,2

122,4

109,6

Виробництво напоїв

106,9

110,2

129,5

119,4

115,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,4

112,5

133,2

109,6

106,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

101,5

117,3

149,1

110,8

107,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

93,3

128,4

130,8

111,6

160,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

98,7

126,0

149,2

97,8

115,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

105,8

119,0

133,0

114,3

109,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

102,2

112,3

137,5

110,6

111,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів

100,9

120,4

146,8

108,5

106,4

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

102,8

107,9

131,8

112,0

115,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

95,0

126,3

135,3

120,1

135,0

Машинобудування

...

...

122,8

112,7

113,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної    продукції

102,2

112,5

138,3

108,3

110,8

Виробництво електричного устатковання

100,6

111,6

134,1

105,9

113,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до    інших угруповань

101,5

108,4

127,0

118,7

110,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

95,8

105,0

113,4

112,5

116,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

102,3

115,9

134,4

130,6

124,9

- відомості відсутні.

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

2 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.