Диференціація життєвого рівня населення (1999-2013рр.)

Диференціація життєвого рівня населення1

 (без урахування тимчасово окупованої території Автономоної Республіки Крим та м.Севастополя)

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

20172

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:

 

млн. осіб

3,6

3,2

3,8

3,5

3,2

2,5

1,5

0,9

у відсотках до загальної чисельності населення

8,6

7,8

9,0

8,3

8,6

6,4

3,8

2,4

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму:

 

млн. осіб

6,3

20,2

19,8

13,5

у відсотках до загальної чисельності населення

16,7

51,9

51,1

34,9

Довідково:

 

середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

1603,7

середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

1357,6

2257,0

2646,4

2941,5

Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

3,5

3,4

3,2

3,3

3,1

3,2

3,0

3,3

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
01.08.2018