Диференціація життєвого рівня населення (1999-2013рр.)

Диференціація життєвого рівня населення1

 (без урахування тимчасово окупованої території Автономоної Республіки Крим та м.Севастополя)

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму:

 

млн. осіб

3,6

3,2

3,8

3,5

3,2

2,5

у відсотках до загальної чисельності населення

8,6

7,8

9,0

8,3

8,6

6,4

Довідково: середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

3,5

3,4

3,2

3,3

3,1

3,2

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.