Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (2005-2013рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя) 

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

20172

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових  еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1920,0

78,1

70,5

61,2

54,6

51,7

35,3

18,4

6,9

1920,12280,03

21,9

29,5

14,5

16,6

16,5

17,6

16,0

7,7

2280,12640,0

9,3

10,5

11,7

15,9

16,4

11,0

2640,1–3000,0

5,6

6,8

7,8

11,4

13,6

11,0

3000,1–3360,0

3,1

4,3

4,6

6,7

10,0

10,7

3360,1–3720,0

2,1

2,0

2,5

4,4

7,9

10,8

3720,1–4080,03

4,2

5,2

5,2

8,7

17,7

9,3

4080,1–4440,0

6,3

4440,1–4800,0

6,4

4800,1–5160,0

5,1

понад 5160,0

14,8

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 У 2010 та 2011рр. – понад 1920 грн, у 2012 - 2016рр. - понад 3720 грн.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
01.08.2018