Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (2005-2013рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових  еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн.

 

до 480,0

0,7

0,2

0,4

0,1

0,1

480,1–840,0

7,8

4,8

3,2

2,3

1,4

840,1–1200,0

25,9

18,8

12,6

9,1

7,9

1200,1–1560,0

27,2

26,7

23,8

21,2

19,2

1560,1–1920,0

16,5

20,0

21,2

21,9

23,1

1920,1–2280,03

21,9

29,5

14,5

16,6

16,5

2280,1–2640,0

9,3

10,5

11,7

2640,1–3000,0

5,6

6,8

7,8

3000,1–3360,0

3,1

4,3

4,6

3360,1–3720,0

2,1

2,0

2,5

понад 3720,0

4,2

5,2

5,2

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення порівнянності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.

2 без урахування зони проведення антитерористичної операції

3 У 2010-2011рр. – понад 1920 грн.