Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (2005-2013рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових  еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн.

 

до 480,0

0,7

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,0

480,1–840,0

7,8

4,8

3,2

2,3

1,4

0,9

0,3

840,1–1200,0

25,9

18,8

12,6

9,1

7,9

4,8

1,6

1200,1–1560,0

27,2

26,7

23,8

21,2

19,2

11,3

5,0

1560,1–1920,0

16,5

20,0

21,2

21,9

23,1

18,2

11,5

1920,1–2280,03

21,9

29,5

14,5

16,6

16,5

17,6

16,0

2280,1–2640,0

9,3

10,5

11,7

15,9

16,4

2640,1–3000,0

5,6

6,8

7,8

11,4

13,6

3000,1–3360,0

3,1

4,3

4,6

6,7

10,0

3360,1–3720,0

2,1

2,0

2,5

4,4

7,9

понад 3720,0

4,2

5,2

5,2

8,7

17,7

 

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.

2 без урахування зони проведення антитерористичної операції

3 У 2010-2011рр. – понад 1920 грн.