Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2013рр.)

Структура сукупних ресурсів

 (без урахування тимчасово окупованої території Автономоної Республіки Крим та м.Севастополя)

 

 

2010

2011

2012

2013

20141

20151

Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.

3481,0

3853,9

4144,5

4470,5

4563,3

5231,7

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

відсотків

Грошові доходи

89,1

88,9

91,0

90,8

91,2

89,4

- оплата праці

47,6

48,9

50,8

50,6

48,8

47,2

- доходи від підприємницької діяльності та самозяйнятості

6,1

4,6

4,1

4,1

5,2

5,5

- доходи від продажу сільськогосподарської продукції

3,4

3,1

2,8

2,8

3,2

3,4

- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою

25,8

25,5

27,1

27,1

27,0

25,2

- грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи

6,2

6,8

6,2

6,2

7,0

8,1

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель

5,0

4,8

3,8

3,9

4,6

5,1

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

1,3

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

Інші надходження

4,8

5,2

4,1

4,4

3,4

3,8

Довідково: загальні доходи, грн.

3369,8

3708,2

4031,9

4331,0

4470,9

5122,0

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.