Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2016рр.

(грудень до грудня попереднього року; відсотків)

 

Індекс спожив-чих цін

Продукти харчуван-ня та безалко-гольні напої

Алко-гольні напої, тютюнові вироби

Одяг і взуття

Житло, вода, електро-енергія, газ та інші види палива

Предмети домаш-нього вжитку, побутова техніка та поточне утриман-ня житла

Охорона здоров’я

Транс-порт

Зв’язок

Відпочи-нок і культура

Освіта

Ресторани та готелі

Різні товари та послуги

2001

106,1

108,0

102,0

101,8

104,5

101,2

105,6

98,5

99,2

104,3

110,7

112,5

101,5

2002

99,4

97,6

100,7

100,7

101,7

100,7

103,6

106,6

109,8

102,0

106,0

108,4

102,4

2003

108,2

111,1

104,3

100,7

106,4

102,2

103,5

102,4

100,0

101,9

107,1

108,0

102,3

2004

112,3

115,2

104,6

101,4

107,2

105,3

107,1

117,7

100,1

104,5

109,4

113,0

106,9

2005

110,3

110,2

107,7

102,2

114,6

102,1

109,2

119,7

101,7

102,7

118,0

118,6

106,3

2006

111,6

103,2

105,5

102,5

166,5

102,5

107,3

110,4

121,0

103,7

115,8

114,8

106,8

2007

116,6

123,7

109,5

101,9

112,3

102,9

113,2

114,1

97,2

104,7

115,8

116,5

111,4

2008

122,3

124,5

122,7

104,6

128,2

116,2

121,9

122,5

105,0

117,1

129,2

127,9

130,4

2009

112,3

110,9

138,4

107,6

108,2

114,3

126,3

119,2

104,3

111,8

115,1

110,0

119,1

2010

109,1

110,6

122,1

102,2

113,8

101,2

105,8

106,6

91,1

102,5

110,3

107,4

108,7

2011

104,6

101,7

108,8

101,0

111,0

103,5

106,4

120,9

103,5

103,2

105,7

107,2

105,4

2012

99,8

97,7

107,0

97,7

100,7

100,5

102,0

104,1

101,4

100,2

104,4

102,8

102,2

2013

100,5

99,3

110,1

96,5

100,3

99,3

103,0

101,3

100,7

99,7

102,2

101,4

102,5

20141

124,9

124,8

125,9

114,5

134,3

127,9

130,0

141,6

102,4

124,8

104,7

114,0

124,5

20152

143,3

141,5

122,7

135,0

203,0

136,0

129,1

120,4

107,0

137,9

124,2

123,3

131,4

20162

112,4

103,3

122,5

105,5

147,2

104,2

107,8

111,4

104,0

104,5

113,7

111,0

105,8

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.