Архів: 2008-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у 2008 році

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Промисловість

102,3

103,0

106,6

106,6

103,7

104,2

103,6

101,8

98,2

98,6

93,5

99,6

Добувна промисловість

102,2

104,5

105,2

123,4

100,4

102,2

103,1

107,4

96,0

96,5

87,8

95,3

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

100,6

104,5

108,1

101,8

100,6

104,7

106,7

114,0

92,0

92,5

88,5

96,5

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

104,4

104,5

101,5

153,2

100,3

99,9

99,7

100,6

100,7

100,8

87,2

94,2

Переробна промисловість

103,0

103,2

104,8

106,2

104,0

103,3

104,5

101,5

97,4

95,7

94,2

100,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

102,4

103,4

103,2

102,4

100,9

100,7

101,1

100,0

99,4

100,0

100,0

101,9

виробництво м'яса та м'ясних продуктів

105,2

105,0

112,3

106,0

100,3

103,6

100,2

98,3

99,6

99,1

98,5

101,9

виробництво молочних продуктів та морозива

101,2

99,9

99,6

98,3

97,8

98,4

100,2

101,4

101,5

101,9

101,2

102,7

виробництво хліба та хлібобулочних виробів

104,7

102,9

102,3

102,0

100,7

101,0

107,1

101,5

100,8

100,7

100,8

100,4

виробництво цукру

101,1

97,9

102,5

101,1

98,6

99,4

101,8

101,0

99,2

101,6

98,7

101,0

виробництво напоїв

100,4

102,2

100,9

104,4

102,0

100,0

101,1

100,7

100,6

100,5

103,4

102,0

Легка промисловість

101,3

101,0

101,5

101,9

100,4

100,6

101,2

100,5

100,7

100,5

102,2

103,9

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

101,8

101,3

101,8

102,3

100,5

100,1

101,9

100,5

100,9

100,4

102,1

105,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

100,1

100,4

100,7

101,1

100,1

101,7

99,5

100,6

100,3

100,9

102,5

101,5

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

103,3

103,0

102,4

101,8

100,5

99,9

100,6

100,4

99,7

99,8

100,1

101,7

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

102,5

101,5

102,7

103,2

100,3

101,1

100,5

100,1

100,2

100,5

100,4

102,9

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

100,6

100,5

106,8

101,5

105,9

104,6

115,3

100,2

92,9

92,5

83,5

83,9

виробництво коксу

105,0

100,6

100,9

103,0

99,1

102,6

122,6

120,1

100,4

88,6

82,7

85,4

виробництво продуктів нафтоперероблення

99,2

100,4

108,8

101,0

108,2

105,2

113,2

93,8

89,8

94,3

83,9

83,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

106,5

103,9

103,8

102,4

105,2

102,1

103,1

110,7

101,3

93,7

92,5

98,9

хімічне виробництво

108,8

104,5

104,3

102,6

106,4

102,5

103,4

113,6

101,1

91,7

89,7

97,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

100,4

102,1

102,4

101,8

101,6

100,8

102,1

101,2

101,9

101,1

102,0

104,6

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

102,5

102,6

105,7

105,2

103,4

102,5

102,1

101,1

100,0

98,9

100,0

98,8

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

104,8

105,9

106,6

115,3

107,6

106,6

106,0

101,3

94,1

90,1

86,3

96,9

Машинобудування

102,0

102,6

101,9

102,7

102,3

103,0

101,4

102,4

100,8

101,2

97,9

101,8

виробництво машин та устатковання

102,7

101,3

101,1

102,2

102,3

101,3

101,5

101,7

101,7

100,7

101,4

101,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

101,2

101,1

100,8

101,8

101,4

100,7

101,1

99,9

101,0

100,4

100,2

102,4

виробництво транспортних засобів та устатковання

101,9

104,2

102,9

103,5

102,7

105,2

101,5

103,8

100,1

101,8

94,8

101,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

99,7

101,6

114,5

100,7

104,2

108,9

100,6

100,3

102,3

110,6

93,8

100,2